Mobil.jpg

UDFORDRINGER

INDHOLD
En opgavebank for mindre sociale aktører, der ikke har budgetter til at aflønne men til gengæld forpligter sig til at kvittere med en 1-pager til den studerendes CV.

 

Alle aktører gennemgår en screeningsproces før de kan poste opgaver.   .

PARTNERE
Små NGO'er

Patientforeninger

Frivillig-projekter