TIL TOVHOLDEREN

DU ER NU MED TIL AT SKRIVE HISTORIE 

Og det mener vi faktisk helt seriøst. Bogen - hvad end den ender med at hedde på din skole - kommer til at være en runesten, et manifest, en historisk dokument for dette skoleår.

 

Gad vide hvad arkæologerne og historikerne konkluderer om 800 år, når jeres bog bliver udgravet og tekst og billeder nærlæst..?    

TOVHOLDERI & REDAKTION

Projektets tovholder kan være 1 person, en lille gruppe eller hele elevrådet. Redaktionens primære rolle er at motivere skolens sociale aktører - skolens elevudvalg, kreative elever og evt. ledelse - til at skrive et bidrag. 

Det kan gøres på morgensamlinger, via opslag på skolens SoMe og Intranet og ved at kontakte de relevante elever direkte på insta og messenger. 

Og - måske allervigtigst - skrive forordet og velkomsten, så ingen læsere er i tvivl om hvem der har fået tingene til at ske.

ALT DET PRAKTISKE

Alt knyttet til produktionen håndteres af Forlaget 21:34:

  • Design og opsætning af bogen

  • Klargøring til tryk

  • Trykstart

  • Levering til skolen

FAKTA, LINKS OG ANDET GODT

BOGUDGIVELSEN

Vores trykkeri sponserer de første 50 eks., som tovholdergruppen beslutter hvordan uddeles.

Bogen er en lækker farve-coffeetableformat hardbackbog i bedste kvalitet på op til 80 sider  

Udgivelsen er planlagt til ca. 10. juni

Deadline for indsendelse af tekst er 10. maj

PLADS

Bogen er på 80 sider, hvilket betyder at tovholdergruppen skal udvælge 75 siders stof fra bidragsyderne. De sidste 5 sider er titelblad samt tovholdernes velkomst/forord.

Får I brug for flere sider, så kontakt os - Vi kan helt sikkert finde en løsning.

TITEL OG FORSIDE

Titlen besluttes i tovholdergruppen, ligesom I kan designe for- og bagside helt som I har lyst til. 21:34 er naturligvis behjælpelig med designhjælp.

UDGIVELSE & ANSVAR

Tovholdergruppen laver den overordnede til- og fravalg samt sortering af de indkomne tekster.

Forlaget 21:34 bærer det overordnede udgiveransvar, og står derfor til ansvar overfor både skolen, individer og lovgivningen. 21:34 kan derfor nægte at trykke tekster, citater eller fotos, der kan føles krænkende, nedsættende eller mobbende.

SPØRGSMÅL

Kan altid rettes til tovholder Kristian Engberg