Mobil.jpg

Der findes groft sagt to slags studiejobs:

  • De studierelevante, der booster CV'et

  • De velbetalte, der booster din bankkontoen

Begge jobtyper er relevante for studerende, og hvor de studierelevante findes i INSPIRATORIUM, så finder XtraJob alle de andre.

Xtrajob er en nytænkt og stærkt fokuseret jobformidling, hvor alle unødvendige og tidsrøvende oplysninger og processer er skåret bort.

 

Arbejdsgiver præsenteres kun for jobsøgers relevante baggrund og erfaring, og tilbydes direkte kontakt, når der opstår akut brug for personale.

Jobsøger får udover muligheden for at stille sig til rådighed for akutte jobtilbud, simpel adgang til at sende en uopfordret og dynamisk ansøgning til alle de ønskede arbejdsgivere.

Tjekups

Jobsøger for ligeledes mulighed for at kontrollere kontrakter og lønsedler samt undersøge sin egen tilfredshed med jobbet, og naturligvis gode råd til at højne sin tilfredshed.

VELKOMMEN TIL XTRAJOB